Koučing

Jednorázová konzultace

online nebo osobně

+ 45 minut sezení
+ analýza stávající situace a problému
+ individuální přístup
+ návrh dalšího postupu a řešení
+ cena 500 Kč

Hledání problému

+ 3 x 60 minut sezení
+ analýza stávající situace a problému
+ individuální přístup
+ návrh dalšího postupu a řešení problému

+ online nebo osobně 

+ stávající kontakt a podpora
+ cena 1200 Kč (ušetříte 300 Kč)

Odstraňování problému

+ 10 hodinových sezení
+ analýza stávající situace a hledání řešení

+ dlouhodobá spolupráce
+ individuální přístup
+ neustálý kontakt a podpora

+ sezení podle potřeb klienta

+ cena 4000 Kč (ušetříte 1000 Kč)